Mitä karate on?

Kuva: Suomen Karateliitto.

Karate on sekä urheilulaji että itsepuolustusmenetelmä
Karatea voivat harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Se on erinomainen tapa ylläpitää hyvää yleiskuntoa, sillä siinä saavat harjoitusta kaikki kehon osat. Karate kehittää harrastajaansa myös henkisesti, sillä karatetekniikoiden perustana on mielen ja kehon hallitseminen mahdollisimman tehokkaasti.

Shotokan karate
Karatessa on useita eri tyylisuuntauksia, joiden tavat ja tekniikat eroavat toisistaan vaikka laji kaikilla on sama. Shotokan karate on eräs maailman eniten harrastetuista ja laajimmalle levinneistä karaten tyylisuunnista.

Shotokan tyylille on ominaista voimakkaat ja matalat asennot, jonka vuoksi tyylisuunnan katat ovat maailmalla erittäin suosittuja. Kaikki harjoittelu perustuu vahvaan perustekniikkaan. Myös Shotokanin kantaisänä pidettävän Gichin Funakoshille oli tärkeää mielen ja kehon harjoittaminen. Funakoshi suosikin katan harjoittamista, sillä ottelumuodot olivat hänelle vain katan sovellusta.

Karate tarkoittaa tyhjää kättä 
Karate on alunperin lähtöisin Ryukyu-saariryhmältä. Okinawa, alueen suurin saari, mielletään usein karaten syntysijaksi. Saarelaisilta kiellettiin aseenkanto ensi kertaa jo 1470-luvulla ja kiellosta tuli entistä ehdottomampi 1600-luvulla, jolloin japanilaiset valtasivat saaret. Näin ollen saariryhmän väestö opetteli puolustautumaan niillä välineillä joita oli käytettävissä: täysin aseetta, tai arkipäiväisiä työkaluja apuna käyttäen. Historia selittääkin sen, miksi usein aseettomaksi itsepuolustustaidoksi mielletty laji sisältää myös asetekniikoita. Karate tarkoittaakin ennemmin avointa mielentilaa kuin aseettomuutta.

Okinawalaisista kamppailutaidoista, jotka olivat saaneet vaikutteita Japanin vallan aikana myös Kiinasta, tuli julkisia vasta vuosisadan vaihteessa. Tällöin lajia alettiin opettaa kouluissa. Nykyisen kaltainen karate alkoi muotoutua okinawalaisten opettajien levittäessä lajia Japaniin 1920-luvulla. Laji vakiinnutti paikkansa parissa vuosikymmenessä samuraiperinteistä tunnettuun maahan. Modernin karaten luojaksi on usein mainittu Gichin Funakoshi (1868 – 1959), jonka johdolla karaten eri harjoittelumenetelmät alkoivat kehittyä. Harjoittelumenetelmien monipuolistuessa mm. kataan ja vapaapainiin alkoivat myös perinteisen karaten tekniikat ja asennot eriytyä. Tästä eriytymisestä on saanut alkunsa karaten useat eri tyylisuunnat.

Länsimaissa karate on pitkälti etääntynyt sen alun sotaisista juurista. Länteen karate on levinnyt Japanista 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin laji saapui myös Suomeen. Kilpakarate suurine turnauksineen syntyi vasta 1970-luvun alussa.


Kuva: Suomen Karateliitto.